Επισκόπηση κατηγορίας

Beneteau First 18
Ta' Xbiex
2021
5.55
GRP
€ 21,970
J 80
Lanzarote
2005
8
GRP
€ 14,000
Segelboot 4 mt
€ 850
Finot open 7.50
€ 27,500
Phileas 5.70
Plymouth
2008
5.48
€ 10,500
Bénéteau First 14
2020
4.3
€ 14,900
Nautivela 470
€ 2,000
Longtze Premier
€ 31,500
Bénéteau First 14
2020
4.54
Plastic
€ 15,500