Επισκόπηση κατηγορίας

Agusto Banta 545 Sundeck
Berlin
2020
5.45
GRP
€ 12,900
Gobbi 19 Sport
Roma, Ostia
1990
5.75
GRP
€ 5,900
Quicksilver 555 Cabin
2020
5.5
GRP
€ 22,400
Bayliner 742 Cuddy
2017
7.48
GRP
€ 39,900
Formula 292 Fastech
€ 59,900
Eolo 650 Day
2012
6.5
GRP
€ 36,400
Corsiva 475 New Age
2020
4.65
GRP
€ 4,200
Starcraft Vectra 195 Bowrider
Split
2009
6.05
GRP
€ 9,900