Επισκόπηση κατηγορίας

CORONA J
2002
160
Steel
€ 4,995,000
Landing Craft 200 ton capacity
Rio Vista
1954
36.27
Steel
€ 721,000