Επισκόπηση κατηγορίας

Twin Screw Tug
2009
24.45
Steel
€ 2,790,000
Wohnschiff - ehem. Meßschiff
Ostfriesland
1957
27.8
Steel
€ 139,500
Steel Ex CCG Buoy Tender Twin Screw
Ontario
1980
19
Steel
€ 321,000
Guy Couach Vedette de 28 m
Le Lamentin
1993
28
GRP
€ 550,000
Alum Cam Craft Crew Boat
New York
1971
13.7
Aluminium
€ 67,888
1954 Harbor Tug
Massachusetts
1954
21.6
Steel
Steel Model Bow Tug
Port Lambton
2008
14.33
Steel
€ 256,000
Steel Double Bottom Fuel Tanker Hike Built
Lake Erie
1960
15.24
Steel
€ 53,000