Επισκόπηση κατηγορίας

Malibu 22 MXZ
Budapest
2019
6.68
GRP
€ 113,300
Scarab 215
Poole
2020
6.4
GRP
€ 102,000
MasterCraft XT-20
Schmerikon
2017
6.1
GRP
Navator AN 23
Samara
2020
8.2
Aluminium
€ 102,000