Επισκόπηση κατηγορίας

Latitude 72
Vancouver
2021
21.95
Aluminium
Bénéteau Swift Trawler 50
Amsterdam
2013
14.99
GRP
€ 495,000
Popilov-19.99
Санкт-Петербург
2020
19.99
Steel
€ 735,000
Pedro Donky 37
Rotterdam
2008
11.2
Steel
€ 139,900
Bénéteau Swift Trawler 44
Amsterdam
2014
13.88
GRP
€ 249,000
Sirius Explorer 85
2010
25.8
Steel
€ 1,750,000
Selene 62 Ocean Trawler
Laboe
2009
21.5
GRP
€ 1,250,000
Moonen 61
Costa Blanca
1984
19.43
Steel
€ 260,000
Vripack Trawler 15.50
Rotterdam
1998
15.5
Steel
€ 329,000
Bénéteau Swift Trawler 52
Hyères
2011
17
GRP
€ 570,000